మానవ వనరుల అభివృద్ధి, నైపుణ్యాంధ్రప్రదేశ్

రికార్డింగ్...

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1. మానవ వనరుల అభివృద్ధిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించటంపై మీ అభిప్రాయం?
2. నైపుణ్యాలకు మెరుగులు దిద్దుతోన్న ప్రభుత్వ శిక్షణా కార్యక్రమాల గురించి మీకు తెలిసినవి..

మీ వీడియోను రికార్డ్ చేయండి
Please give permission to record video & audio
Allow Recording

మీ సొంత వీడియోని అప్లోడ్ చేయండి
వీడియో గ్యాలరీని చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
3
మీ వీడియోను డౌన్లోడ్ చేయండి
మానవ వనరుల అభివృద్ధి, నైపుణ్యాంధ్రప్రదేశ్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1. మానవ వనరుల అభివృద్ధిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించటంపై మీ అభిప్రాయం?
2. నైపుణ్యాలకు మెరుగులు దిద్దుతోన్న ప్రభుత్వ శిక్షణా కార్యక్రమాల గురించి మీకు తెలిసినవి..

మీ వీడియో విజయవంతంగా పంపబడింది!

మీరు సిస్టమ్ పరికరాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు...
onboard-gif

translation missing: tl.video_testimonial.testimonial.uploading