పల్లెలు, పట్నాలకు మౌలికసదుపాయాలు

రికార్డింగ్...

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందినదని మీరు భావిస్తున్నారు..
2. వీధి దీపాలు, రోడ్లు, మంచి నీటి సౌకర్యాలపై మీ అభిప్రాయాలు..

మీ వీడియోను రికార్డ్ చేయండి
Please give permission to record video & audio
Allow Recording

మీ సొంత వీడియోని అప్లోడ్ చేయండి
వీడియో గ్యాలరీని చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
3
మీ వీడియోను డౌన్లోడ్ చేయండి
పల్లెలు, పట్నాలకు మౌలికసదుపాయాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందినదని మీరు భావిస్తున్నారు..
2. వీధి దీపాలు, రోడ్లు, మంచి నీటి సౌకర్యాలపై మీ అభిప్రాయాలు..

మీ వీడియో విజయవంతంగా పంపబడింది!

మీరు సిస్టమ్ పరికరాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు...
onboard-gif

translation missing: tl.video_testimonial.testimonial.uploading