పరిశ్రమలు మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి

రికార్డింగ్...

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1. కియా వంటి ప్రముఖ పరిశ్రమలు రాష్ట్రానికే ఎందుకొస్తున్నాయి?
2.పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా యువతలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి ప్రభుత్వ కృషి ఏ మేరకు ఉపయోగపడుతోంది.

మీ వీడియోను రికార్డ్ చేయండి
Please give permission to record video & audio
Allow Recording

మీ సొంత వీడియోని అప్లోడ్ చేయండి
వీడియో గ్యాలరీని చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
3
మీ వీడియోను డౌన్లోడ్ చేయండి
పరిశ్రమలు మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1. కియా వంటి ప్రముఖ పరిశ్రమలు రాష్ట్రానికే ఎందుకొస్తున్నాయి?
2.పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా యువతలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి ప్రభుత్వ కృషి ఏ మేరకు ఉపయోగపడుతోంది.

మీ వీడియో విజయవంతంగా పంపబడింది!

మీరు సిస్టమ్ పరికరాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు...
onboard-gif

translation missing: tl.video_testimonial.testimonial.uploading